ประเพณีลอยโคมยี่เป็ง ประเพณีลอยโคมยี่เป็ง ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวล้านนาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งในคำว่า ยี่ นั้นแปลว่า สอง ส่วนคำว่า เป็ง แปลว่า เพ็ญ หรือ […]

Read More  

แนะนำ POS ยี่ห้อไหนดี แนะนำ POS ยี่ห้อไหนดี คงเป็นคำถามแรกๆ สำหรับคนที่เปิดร้านค้าและต้องการลงทุนระบบ pos ดีๆ ที่จะเข้ามาช่วยบริหารร้านค้า(Retail POS) ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเป็นอย่างมากคงปฏิเสธไม่ได้ว่า โปรแกรมคิดเงินหรือโปรแกรมบริหารหน้าร้าน(Point of Sale) นั้น ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นที่นิยมแทนที่เครื่องบันทึกเงินสดจนเกือบจะ 100% แล้วสำหรับมินิมาร์ท […]

Read More  

Document Flow Document Flow คือ โครงสร้างการดำเนินการเอกสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยมาตราฐานที่องค์กรหรือเป็นไปตามหลักสากลกำหนดขึ้น การบริหารจัดการเอกสารในสำนักงาน ถือได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรมหาชนขนาดใหญ่ๆ ต่างก็มีปัญหาด้านเอกสารที่มโหฬาร Document Flow จะเห็นได้ว่าแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกในบริษัทล้วนแต่มีการใช้งานเอกสารกันทั้งสิ้น และเอกสารบ้างอย่างจะต้องมีการส่งต่อไปยังฝ่ายที่ทำหน้าที่รับผิดชอบซึ่งในส่วนนี้ ควรจะมีการระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา ตลอดจนขั้นตอนการทำงานลงไป เพื่อแสดงรายละเอียดในการไหลของขั้นตอนการทำงานเพิ่มเติมลงไปด้วยก็ได้ สามารถนำไปปรับตามความเหมาะสมขององค์กร Document Flow […]

Read More  

เอกสารบน cloud เอกสารบน cloud ต้องเกริ่นนำก่อนว่าในสมัครก่อนเจ้าของกิจการหรือพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ เวลาต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ก็ต้องหอบหิ้วเอกสารกระดาษหรือแฟ้มสำหรับนำเสนองานให้กับลูกค้า แต่ด้วยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ประเทศไทยเราเริ่มประมูลคลื่น 3G กันมาก็ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกันมากย่ิงขึ้น การใช้ social media ต่างๆ เช่น Line, Facebook, Google+ […]

Read More