เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ Sassy Magazine เริ่มก่อตั้งมาจากการทำนิตยสารถ่ายรูปแนว Sexy Girl เป็นหลักแต่เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้นมาก ทำให้เราเริ่มขยับขยายเป็นนิตยสารออนไลน์

Leave a Reply